ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 ผลการดำเนินการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของผู้บริโภคที่ซื้อบ้านจากโครงการจัดสรรแล้วไม่ได้บ้าน และผลการดำเนินคดี ผลการเปรียบเทียบความผิด ผลการเจรจาไกล่เกลี่ยของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคย้อนหลัง 3 ปี นร 18/01/2548
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี