ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป(อ.ส.ร.)ของกระทรวงกลาโหมของดเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์และวัตถุจำเป็นที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ 21/06/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี