ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 (1)ราคาปูนซิเมนต์ (2)ทางหลวงจากพระนคร-จังหวัดตาก (3)งบประมาณค่าใช้จ่ายเมื่อฝนแล้ง 21/04/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี