ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 (1)รายงานผลการสอบสวนบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด (2)บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด ขอให้ค้ำประกันเงินกู้จากธนาคารออมสิน 07/07/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี