ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 ขอรับความเห็นชอบในการแต่งตั้งพนักงานชั้นรองผู้ว่าการและชั้นผู้อำนวยการฝ่าย 02/04/2506
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี