ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 ที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบ (1)ให้พิจารณาปรับปรุงกิจการการประปา กิจการไฟฟ้า กิจการโทรเลข (2)กรพัฒนาทางภาคใต้ (3)การจัดตั้งโรงรียนเกษตรที่อำภอหลังสวน (4)รายได้ของรัฐ (5)การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช (6)ข้าวสาลี 26/03/2506
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี