ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 การสิ้นสุดหน้าที่กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำกรุงเทลอาวีฟ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำเมืองไฮฟา รองกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำกรุงเทลอาวีฟ และการปิดสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำกรุงเทลอาวีฟ และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำเมืองไฮฟาเป็นการถาวร กต. 23/08/2566
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี