ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 สำหรับดำเนินโครงการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดนิทรรศการ Expo 2025 Osaka Kansai สธ. 14/03/2566
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี