ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ร้อยตำรวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์ และนายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) (นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) นร.10 23/08/2565
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี