ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (1. นายจักรชัย บุญยะวัตร ฯลฯ จำนวน 3 คน) อว. 26/04/2565
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี