ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 ผลการพิจารณาญัตติด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษากรณีการไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงผลการเจรจาปัญหาระหว่างกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นกับผู้แทนรัฐบาลและตรวจสอบกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการสลายการชุมนุมต่อกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ของสภาผู้แทนราษฎร สผ. 10/05/2565
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี