ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านจิตวิทยาองค์การ) ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์) นร.12 11/01/2565
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี