ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคาร อาคารสงเคราะห์ และการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นใน คณะกรรมการธนาคารออมสิน จำนวน 5 ราย (1.นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ฯ) กค 28/11/2549
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี