ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอระดมเงินทุนระยะยาวจำนวน 20,000 ล้านบาท สำหรับปี 2543 กค 11/07/2543
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี