ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 กระทู้ถามที่ 632 ร. เรื่อง ขอให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงเหลือร้อยละ 5 ต่อปี สผ 11/01/2543
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี