ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่โอนไปรับราชการในกระทรวงทบวงกรมใหม่เพราะถูกจัดสรรตาม พรบ.โอนอำนาจหน้าที่ข้าราชการและลูกจ้างเกี่ยวกับราชการของกระทรวงทบวงกรมซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2501หรือโดยการตัดโอนงบประมาณ 05/01/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี