ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 (1)ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวแก่สัญญาจ้างเหมา(2)การทำสัญญาจ้างกับผู้รับเหมาทำการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 20/09/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี