ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 (1)บริษัทถ่านและน้ำมันไทย จำกัด ขอรับการส่งเสริมในการประกอบอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันจากดิน น้ำมัน (OIL SHALE) (2)บริษัทถ่านและน้ำมันไทย จำกัด ขอขยายระยะเวลาการตั้งโรงงานและการรับรองทุนต่างประเทศ 27/06/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี