ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 การจับกลุ่มในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลกและบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศปี พ.ศ. 2503-2505 และรัฐบาลออสเตรียขอความสนับสนุนในการเชิญธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศใช้ทำากรประชุมประจำปี คศ.1961 ณ กรุงเวียนนา 19/07/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี