ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 นายกรัฐมนตรีลากิจในระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566 วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นร 05 02/05/2566
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี