ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 งบประมาณรายรับและรายจ่ายที่คาดว่าจะหามาได้หรือจ่ายในระหว่าง 3 ปีแรก (2504 - 2506) ของผังพัฒนาการเศรษฐกิจ 29/12/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี