ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 3 จากข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 ขอความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน กรอบงบประมาณ การจัดงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น สธ. 20/12/2565
2 ขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ศธ. 08/11/2565
3 ผลการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 27 ดศ. 01/02/2565
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี