ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5921 จากทั้งหมด 6093 หน้า แสดงรายการที่ 118401 - 118420 จากข้อมูลทั้งหมด 121841 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118401 ขออนุมัติให้ ม.ล. พิชิต กำภู ข้าราชการสังกัดกรมชลประทาน อยู่ปฏิบัติงานทางสหประชาชาติต่อไป 27/03/2505
118402 (1) แก๊งค์วัยรุ่นนัดพวกปะทะกันที่หน้าสถานีวิทยุ ท.ท.ท. (2) การจัดรายการเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 27/03/2505
118403 เลื่อนชั้นและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 27/03/2505
118404 ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลากาสี จะเดินทางผ่านประเทศไทย 27/03/2505
118405 การประชุมคณะมนตรีดีบุก ฯ ที่กรุงเทพ ฯ 27/03/2505
118406 ขออนุมัติส่งผู้แทนไปร่วมในการประชุมพิเศษของรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมอาสา 27/03/2505
118407 โครงการขยายการศึกษาภาคบังคับในประเทศไทยขององค์การศึกษาฯ สหประชาชาติตามแผนงานการาจี 27/03/2505
118408 เบี้ยประชุมกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ที่ปรึกษา กรรมการบริหาร เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม 27/03/2505
118409 โครงการช่วยเหลือการศึกษาในอาฟริกาขององค์การศึกษา ฯ สหประชาชาติ 27/03/2505
118410 ขอกำหนดอัตราเงินเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางเป็นข้าราชการ ธุรการสามัญชั้นพิเศษ (นายสง่า ลีนะสมิต) 20/03/2505
118411 (1) การใช้เงินเยนพิเศษ (2) นายเสอร์จริพส์ เรียกร้องค่าจ้างตามสัญญาที่ได้บอกเลิกแล้ว สำหรับเงินเยนพิเศษ ที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะชำระให้รัฐบาลไทยอีกเก้าพันหกร้อยล้านเยน 20/03/2505
118412 การแบ่งส่วนราชการสำนักงานพลังงานประมาณูเพื่อสันติ 20/03/2505
118413 ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดปฐมพานิช และที่ธรณีสงฆ์ วัดสายห้วยแก้ว ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. .... 20/03/2505
118414 ร่างพระราชบัญญัติไพ่ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... 20/03/2505
118415 ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้แก่นายเชาว์ วงศาโรจน์ พ.ศ. .... 20/03/2505
118416 ขอผ่อนผันไม่ดำเนินคดีอาญา 20/03/2505
118417 ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลในคณะทูตต่างประเทศในโอกาสพ้นตำแหน่ง (เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์) 20/03/2505
118418 การทำความตกลงทางการค้ากับรัฐบาลพม่า 20/03/2505
118419 ขออนุมัติอัตราเบี้ยประชุมกรรมการขององค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป 20/03/2505
118420 การกำหนดเงินเดือนผู้อำนวยการองค์การสวนยาง 20/03/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี