ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5921 จากทั้งหมด 6030 หน้า แสดงรายการที่ 118401 - 118420 จากข้อมูลทั้งหมด 120582 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
118401 การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ 13/12/2503
118402 กระทรวงมหาดไทยขอยกเว้นภาษีโภคภัณฑ์การซื้อรถยนต์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ 13/12/2503
118403 เปลี่ยนแปลงพัดยศสมณศักดิ์ 13/12/2503
118404 บริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีพ (ประเทศไทย) จำกัด ขอซื้อที่ดิน 13/12/2503
118405 บริษัทปาซาเดนา อาวุธปืน ขอซื้ออาวุธปืนและกระสุนเหลือใช้ 13/12/2503
118406 ขอกำหนดอัตราชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษตำแหน่งผู้บังคับบัญชาการพิเศษเรือนจำกลางคลองเปรม 13/12/2503
118407 การกู้เงินจากธนาคารออมสินและการขอลดอัตราดอกเบี้ย กค 13/12/2503
118408 การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (ดร. บรรเจิด พลางกูร) 13/12/2503
118409 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขแม่สอด จ.ตาก ถูกเผา 13/12/2503
118410 การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายสงัด ธุทระกาญจน์ ศาสตราจารย์ในวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 13/12/2503
118411 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติต่อทหารลาวที่หลบหนีเข้ามาประเทศไทย 13/12/2503
118412 ขออนุมัติตั้งนายช่างเอกทำหน้าที่ช่วยอธิบดีกรมชลประทานในงานเขื่อนภูมิพล เป็นกรรมการเขื่อนภูมิพลแทนรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทาน 13/12/2503
118413 ร่างกฎกระทรวงเศรษฐการออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พศ. 2503 รวม 5 ฉบับ 13/12/2503
118414 การกู้เงินจากธนาคารออมสิน และการขดลดอัตราดอกเบี้ย 13/12/2503
118415 ก.ต.ภ.ขออนุมัติยุบอัตราชั้นพิเศษลงเป็นอัตราชั้นเอกชั่วคราว 13/12/2503
118416 ร่าง พรบ.เหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีป-ยุโรป พ.ศ....และร่างกฎกระทรวง (พ.ศ.2503) ออกตามความในพรบ.เหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พ.ศ.2503 13/12/2503
118417 เงินกู้ค่าพืชกสิกรรมเหลือใช้ ครั้งที่ 2 13/12/2503
118418 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในจังหวัดเลยและการซื้อฝ้าย 13/12/2503
118419 การพิจารณาให้รางวัลแก่ผู้ที่คิดค้นหรือประดิษฐ์ของใหม่ขึ้นในราชการ 07/12/2503
118420 (1)รายงานผลการประชุมของคณะมนตรีประศาสน์การกองทุนพิเศษแห่งสหประชาชาติสมัยที่ 4 (2)การประชุมคณะมนตรีประศาสน์การกองทุนพิเศษแห่งสมัยที่ 5 07/12/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี