ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6034 จากทั้งหมด 6067 หน้า แสดงรายการที่ 120661 - 120680 จากข้อมูลทั้งหมด 121336 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120661 ขออนุมัติการจ่ายเงินรับรองนักศึกษาชาวออสเตรเลีย 22/04/2502
120662 กรมศุลกากรขอปรับอัตราว่างเพื่อบรรจุบุคคลที่สำเร็จจากโรงเรียนศุลการักษ์ 22/04/2502
120663 แต่งตั้งกงสุลใหญ่ ณ. เมืองกัลกัตตา 22/04/2502
120664 ข้าราชการศุลกากรประจำในต่างประเทศ 22/04/2502
120665 การกำหนดเงินเดือนผู้ว่าการการไฟฟ้ายันฮี 22/04/2502
120666 รัฐบาลพม่าดูแลผลประโยชน์ให้รัฐบาลไทย 22/04/2502
120667 การช่วยเหลือธนาคารเกษตรจำกัด 22/04/2502
120668 โรงเรียนของนายเทพ โชตินุชิต ที่จังหวัดศรีษะเกษ 20/04/2502
120669 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการช่วยเหลือธนาคารการเกษตร จำกัด 20/04/2502
120670 การแต่งตั้งและการกำหนดเงินเดือนผู้ว่าการการไฟฟ้ายันฮี 15/04/2502
120671 (1) งบประมาณปี 2502 (2) การจัดหารายได้ 15/04/2502
120672 เรื่องการลงทุนอุตสาหกรรม 10/04/2502
120673 การสร้างท่าเรือที่ ทุ่งสุขลา ศรีราชา 10/04/2502
120674 การอุดหนุนโรงงานรัฐบาล 10/04/2502
120675 การเปลี่ยนไฟฟ้า 110 โวลท์ เป็น 220 โวลท์ และการเดินสายไฟฟ้า 10/04/2502
120676 การขุดคอคอดกระ 10/04/2502
120677 คนขอทาน 10/04/2502
120678 ระเบียบคลังที่ล้าสมัย 10/04/2502
120679 การสร้างทาง 10/04/2502
120680 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 10/04/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี