ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5885 จากทั้งหมด 6055 หน้า แสดงรายการที่ 117681 - 117700 จากข้อมูลทั้งหมด 121088 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117681 ฝ่ายลาวขอความช่วยเหลือเพื่อป้องกันโรคระบาด 13/03/2505
117682 ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจาก ไอ.ซี.เอ (เอ.ไอ.ดี) 13/03/2505
117683 การขอซื้อที่ดินของกระทรวงสหกรณ์ให้สมาคมสตรีไทยมุสลิม 13/03/2505
117684 การจัดพิมพ์จดหมายอากาศ 13/03/2505
117685 การก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ของกรมประมวลข่าวกลาง 13/03/2505
117686 ขออนุญาตจัดการแสดงกิจการเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูให้ประเทศไทย 13/03/2505
117687 การค้ำประกันเงินกู้สำหรับสร้างโรงจักรพระนครเหนือหน่วยที่ 2 ของการไฟฟ้ายันฮี 13/03/2505
117688 ขอผูกพันงบประมาณปี 2506 มท 13/03/2505
117689 คำแปลจดหมายของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น 13/03/2505
117690 ประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันอาจจะมาเยื่ยมประเทศไทย 06/03/2505
117691 การศึกษาปัญหาการเก็บน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 06/03/2505
117692 ผลการส่งเสริมและเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด 06/03/2505
117693 การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นสามัญชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ (นายระบิล สีตะสุวรรณ) 06/03/2505
117694 ผู้ต้องหาคดีการเมืองคอมมิวนิสต์ร้องว่ากรมราชทัณฑ์ไม่มีอำนาจควบคุม 06/03/2505
117695 การพิจารณากำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อกัมพูชา 06/03/2505
117696 การเก็บอากรนมผงตราหมี 06/03/2505
117697 การสร้างทางสายกรุงเทพฯ - ตราด 06/03/2505
117698 รายนามและประวัติคณะรัฐมนตรีชั่วคราวของพม่า 06/03/2505
117699 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดดำเนินการศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา พ.ศ. .2505 และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2505 06/03/2505
117700 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 06/03/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี