ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5827 จากทั้งหมด 5903 หน้า แสดงรายการที่ 116521 - 116540 จากข้อมูลทั้งหมด 118049 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116521 ดวงตราไปรษณียากรพิเศษเนื่องจากการประชุมการป่าไม้ของโลกครั้งที่ 5 (พลตำรวจโท พจน์ เภกะนันทน์) 03/05/2503
116522 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 03/05/2503
116523 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงวุฒิของสภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 03/05/2503
116524 ชี้แจงการปฏิบัติงานของสถานอบรมและฝึกอาชีพ 03/05/2503
116525 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 03/05/2503
116526 การประชุมคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างสมัยที่ 10 (สมัยพิเศษ) 03/05/2503
116527 กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครมิวนิค 26/04/2503
116528 การสั่งจ่ายฎีการที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 26/04/2503
116529 สระว่ายน้ำ 26/04/2503
116530 การสำรวจสาขาแม่น้ำโขงของคณะสำรวจญี่ปุ่น 26/04/2503
116531 ให้นายทหารไปปฏิบัติงานทางองค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 26/04/2503
116532 การตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง 26/04/2503
116533 ขอกู้เงินเพื่อเพิ่มทุนขยายกิจการ 26/04/2503
116534 รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจขององค์การ สปอ. ครั้งที่ 6 (SEATO COMMITTEE OF ECONOMIC EXPERTS-SIXTH MEETING) 26/04/2503
116535 การปรับปรุงที่ดินของมหาวิทยาลัย 26/04/2503
116536 การประชุมคณะมนตรีกองทุนพิเศษแห่งสหประชาชาติ 26/04/2503
116537 บริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด 26/04/2503
116538 ระเบียบว่าด้วยการฝากเงินไว้กับธนาคาร 26/04/2503
116539 ขอเจรจากู้เงินจากธนาคารโลกเพื่อสร้างระบบกำลังไฟฟ้า และปรับปรุงระบบจำหน่ายสำหรับการไฟฟ้า ต่างๆ ในเขตยันฮี 26/04/2503
116540 การประชุมคณะมนตรี สปอ. ครั้งที่ 6 ณ กรุงวอชิงตัน 26/04/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี