ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5789 จากทั้งหมด 5863 หน้า แสดงรายการที่ 115761 - 115780 จากข้อมูลทั้งหมด 117250 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115761 รัฐบาลกรีซขอเปิดสถานกงสุลใหญ่ที่กรุงเทพฯ 19/04/2503
115762 เยอรมันขอตั้งธนาคารในประเทศไทย 19/04/2503
115763 การขยายงานไปรษณีย์ 19/04/2503
115764 ระเบียบและวิธีการหักเงินเดือนข้าราชการไว้เป็นเงินสะสม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2503 19/04/2503
115765 หลักเกณฑ์การขอตั้งงบประมาณเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการประจำปี 19/04/2503
115766 ขออนุมัติให้ข้าราชการกรมปศุสัตว์เป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วย โรคระบาดสัตว์ ครั้งที่ 28 ณ. กรุงปารีส 19/04/2503
115767 การปรับปรุงคณะกรรมการโภชนาการแห่งชาติเพิ่มเติม 19/04/2503
115768 การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการประสานงานการปฎิบัติ กห 14/04/2503
115769 รายงานการสนทนากับคณะผู้แทนเยอรมัน 14/04/2503
115770 การโจมตีกันทางหนังสือพิมพ์ระหว่างกัมพูชากับไทย 14/04/2503
115771 กระทรวงคมนาคมขออนุมัติจ้างและสั่งซื้อหรือขายสินค้าโดยวิธีพิเศษ 14/04/2503
115772 การตรวจสอบบัญชีการเงินเทศบาล 14/04/2503
115773 ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 250. 14/04/2503
115774 (1)จดหมายจากผู้อ่านถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ "บางกอก เวอรลด์" เกี่ยวกับความช่วยเหลือ ของอเมริกัน (2)ข่าว ยู.พี.ไอ. จาก วอชิงตันเสนอตัวเลขความช่วยเหลือทางทหารที่สหรัฐฯ ให้แก่ประเทศต่าง ๆ ฝ่ายโลกเสรีในเอเซีย 14/04/2503
115775 การปรับปรุงการปกครอง 14/04/2503
115776 ขออนุญาตจัดทำแฟ้มเอกสารในนามคณะรัฐมนตรี 14/04/2503
115777 ปัญหาเยาวชน 12/04/2503
115778 พระเจ้ากรุงเนปาลเสด็จแวะเยี่ยมประเทศไทย 12/04/2503
115779 เงินทดรองราชการ 12/04/2503
115780 บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พุทธศักราช 2482 12/04/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี