ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5797 จากทั้งหมด 5815 หน้า แสดงรายการที่ 115921 - 115940 จากข้อมูลทั้งหมด 116294 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115921 การเลิกการสูบฝิ่น 18/02/2502
115922 บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด 18/02/2502
115923 การอุตสาหกรรม 18/02/2502
115924 ให้กวดขันการรักษาความลับของทางราชการ 18/02/2502
115925 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขอำนาจในการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี 18/02/2502
115926 เกี่ยวแก่การคลัง, การเศรษฐกิจ 18/02/2502
115927 บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด 18/02/2502
115928 การปล่อยคนอันธพาล 18/02/2502
115929 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อการบูรณะ และวิวัฒนาการแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2499 18/02/2502
115930 ทุนสำรอง 18/02/2502
115931 กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ 18/02/2502
115932 การกำจัดสุนัขตามถนน 18/02/2502
115933 การย้ายโรงงานฟอกหนัง โรงเลี้ยงไก่ เป็ด สุกร จากคลองเตย 18/02/2502
115934 ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราว 16/01/2502
115935 เสนอเป็นข่าวและเพื่อทราบ 06/12/2501
115936 ให้หน่วยราชการและองค์การรัฐบาลซื้อดีบุกถลุงจากกรมโลหกิจ อก 01/12/2501
115937 เสนอเพื่อขอรับอนุมัติ 29/11/2501
115938 การฝากเงินขององค์การรัฐบาล 24/11/2501
115939 เสนอเป็นข่าวและเพื่อทราบ 22/11/2501
115940 ให้หน่วยราชการร่วมมือใช้กระดาษไทย อก 20/11/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี