ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5791 จากทั้งหมด 5816 หน้า แสดงรายการที่ 115801 - 115820 จากข้อมูลทั้งหมด 116305 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115801 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 10/04/2502
115802 ระเบียบคลังที่ล้าสมัย 10/04/2502
115803 โรงงานแอลกอฮอล์ 10/04/2502
115804 การอุดหนุนโรงงานรัฐบาล 10/04/2502
115805 การตั้งโรงงานทำยา 10/04/2502
115806 ให้ห้ามการปิดป้ายโฆษณาที่ป้อมมหากาฬ 10/04/2502
115807 ปฏิกิริยาของคอมมิวนิสต์และปัญหาเรื่องญวนอพยพ 10/04/2502
115808 สำนักงานข้าว 10/04/2502
115809 บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด 10/04/2502
115810 การเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับบราซิล 10/04/2502
115811 การตั้งโรงเรียนจีน 10/04/2502
115812 ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 10/04/2502
115813 เรื่องค่าครองชีพประชาชน 10/04/2502
115814 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเอาใจใส่ในความผาสุกของประชาชนและบำรุงบ้านเมืองให้สวยงาม 10/04/2502
115815 การเก็บค่าเล่าเรียนโรงเรียนรัฐบาล 10/04/2502
115816 พระราชวังบางปะอิน 10/04/2502
115817 การทำสะพานข้ามทางรถไฟที่สะพานยมราช 10/04/2502
115818 การเจาะน้ำบาดาล 10/04/2502
115819 ขอต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการตุลาการ 10/04/2502
115820 การปรับปรุงภาษีอากร 10/04/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี