ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5790 จากทั้งหมด 5816 หน้า แสดงรายการที่ 115781 - 115800 จากข้อมูลทั้งหมด 116305 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115781 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลนาป่า ตำบลบ้านสวน ตำบลบางทราย และตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 22/04/2502
115782 ขออนุมัติการจ่ายเงินรับรองนักศึกษาชาวออสเตรเลีย 22/04/2502
115783 กรมศุลกากรขอปรับอัตราว่างเพื่อบรรจุบุคคลที่สำเร็จจากโรงเรียนศุลการักษ์ 22/04/2502
115784 แต่งตั้งกงสุลใหญ่ ณ. เมืองกัลกัตตา 22/04/2502
115785 ข้าราชการศุลกากรประจำในต่างประเทศ 22/04/2502
115786 การกำหนดเงินเดือนผู้ว่าการการไฟฟ้ายันฮี 22/04/2502
115787 รัฐบาลพม่าดูแลผลประโยชน์ให้รัฐบาลไทย 22/04/2502
115788 การช่วยเหลือธนาคารเกษตรจำกัด 22/04/2502
115789 โรงเรียนของนายเทพ โชตินุชิต ที่จังหวัดศรีษะเกษ 20/04/2502
115790 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการช่วยเหลือธนาคารการเกษตร จำกัด 20/04/2502
115791 การแต่งตั้งและการกำหนดเงินเดือนผู้ว่าการการไฟฟ้ายันฮี 15/04/2502
115792 (1) งบประมาณปี 2502 (2) การจัดหารายได้ 15/04/2502
115793 เรื่องการลงทุนอุตสาหกรรม 10/04/2502
115794 การสร้างท่าเรือที่ ทุ่งสุขลา ศรีราชา 10/04/2502
115795 การอุดหนุนโรงงานรัฐบาล 10/04/2502
115796 การเปลี่ยนไฟฟ้า 110 โวลท์ เป็น 220 โวลท์ และการเดินสายไฟฟ้า 10/04/2502
115797 การขุดคอคอดกระ 10/04/2502
115798 คนขอทาน 10/04/2502
115799 ระเบียบคลังที่ล้าสมัย 10/04/2502
115800 การสร้างทาง 10/04/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี