ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6009 จากทั้งหมด 6093 หน้า แสดงรายการที่ 120161 - 120180 จากข้อมูลทั้งหมด 121841 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120161 ขอพระราชทานยศตำรวจ 03/05/2503
120162 ดวงตราไปรษณียากรพิเศษเนื่องจากการประชุมการป่าไม้ของโลกครั้งที่ 5 (พลตำรวจโท พจน์ เภกะนันทน์) 03/05/2503
120163 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 03/05/2503
120164 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงวุฒิของสภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 03/05/2503
120165 ชี้แจงการปฏิบัติงานของสถานอบรมและฝึกอาชีพ 03/05/2503
120166 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 03/05/2503
120167 การประชุมคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างสมัยที่ 10 (สมัยพิเศษ) 03/05/2503
120168 กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครมิวนิค 26/04/2503
120169 การสั่งจ่ายฎีการที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 26/04/2503
120170 สระว่ายน้ำ 26/04/2503
120171 การสำรวจสาขาแม่น้ำโขงของคณะสำรวจญี่ปุ่น 26/04/2503
120172 ให้นายทหารไปปฏิบัติงานทางองค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 26/04/2503
120173 การตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง 26/04/2503
120174 ขอกู้เงินเพื่อเพิ่มทุนขยายกิจการ 26/04/2503
120175 รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจขององค์การ สปอ. ครั้งที่ 6 (SEATO COMMITTEE OF ECONOMIC EXPERTS-SIXTH MEETING) 26/04/2503
120176 การปรับปรุงที่ดินของมหาวิทยาลัย 26/04/2503
120177 การประชุมคณะมนตรีกองทุนพิเศษแห่งสหประชาชาติ 26/04/2503
120178 บริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด 26/04/2503
120179 ระเบียบว่าด้วยการฝากเงินไว้กับธนาคาร 26/04/2503
120180 ขอเจรจากู้เงินจากธนาคารโลกเพื่อสร้างระบบกำลังไฟฟ้า และปรับปรุงระบบจำหน่ายสำหรับการไฟฟ้า ต่างๆ ในเขตยันฮี 26/04/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี