ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6006 จากทั้งหมด 6085 หน้า แสดงรายการที่ 120101 - 120120 จากข้อมูลทั้งหมด 121700 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120101 ข่าวว่าไทยจะทำการปักหลักเขตแดนไทย-กัมพูชาใหม่ 05/04/2503
120102 เสนอรายนามข้าราชการเพื่อขออนุมัติครม.ให้เข้าศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เพิ่มเติม 05/04/2503
120103 การเจรจาขายข้าวกับประเทศญี่ปุ่น 05/04/2503
120104 การค้ากับประเทศญี่ปุ่น 05/04/2503
120105 เครดิตค่าต่อเรือในประเทศอิตาลี 05/04/2503
120106 กระทรวงเกษตรรายงานการพิจารณาเรื่องพ่อค้าอเมริกันสนใจจะซื้อไม้ และมาตั้งโรงเลื่อยในประเทศไทย 05/04/2503
120107 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าโดยสารเครื่องบินของคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 05/04/2503
120108 ขอกู้เงินขยายการทำแร็กเกต 05/04/2503
120109 ประชุมพระคณาธิการทั่วราชอาณาจักร 05/04/2503
120110 ตำแหน่งพนักงานในสำนักงานบริการวิจัยขององค์การ สปอ. 05/04/2503
120111 การกระจายเสียงเป็นภาษาอีสานของวิทยุเวียดมินห์ 05/04/2503
120112 ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกวันสหประชาชาติ และวัน สปอ. 05/04/2503
120113 บริษัทฟาร์อิสคอนสตรัคชั่น ขอต่อสัญญาจ้างเหมาสร้างทางข้ามไปเกาะภูเก็ต 05/04/2503
120114 เงินกู้ DLF เพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ ปี 2503-2504 05/04/2503
120115 เงิน พ.ส.ร. ของข้าราชการ 05/04/2503
120116 การจัดดวงตราไปรษณียากรพิเศษเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกระทำพิธีเปิดสถาบัน "ราชประชาสมาสัย" 05/04/2503
120117 กลุ่มเอเซีย-แอฟริกาขอให้เปิดประชุมสมัชชาฯ สมัยพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องการทดสอบระเบิดปรมาณูของฝรั่งเศสใน สะฮารา 05/04/2503
120118 ขอสัมปทานตั้งโรงทำการไฟฟ้าในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดระยอง รวม 2 ราย 05/04/2503
120119 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (พันเอก บุญมาก เทศบุตร ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมประมวลข่าวกลาง) 05/04/2503
120120 นายเชย ชุมสมาน ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 05/04/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี