ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5883 จากทั้งหมด 6076 หน้า แสดงรายการที่ 117641 - 117660 จากข้อมูลทั้งหมด 121505 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117641 การขอความช่วยเหลือจากกองทุนพิเศษสหประชาชาติเพื่อจัดตั้งสถาบันการฝึกอบรม และทดลองค้นคว้าโรคปากและเท้าเปื่อยของสัตว์ 14/08/2505
117642 การจัดส่งนักกีฬาไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ กรุงจากาต้า 14/08/2505
117643 เบี้ยประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน 14/08/2505
117644 การขอต่ออายุอนุญาตการไฟฟ้าที่ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 07/08/2505
117645 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขออนุมัติบรรจุทันตแพทย์กลับเข้ารับราชการ 07/08/2505
117646 ขออนุมัติมีเครื่องส่งวิทยุไว้ในครอบครอง 07/08/2505
117647 ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศของสีหนุ 07/08/2505
117648 ขออนุมัติจำหน่ายซากชิ้นอะไหล่ของเครื่องบินและเครื่องบินออกจากบัญชีเป็นสูญ โดยวิธีทำลายซาก 07/08/2505
117649 แต่งตั้งกรรมการมาตราฐานสินค้า 07/08/2505
117650 บริษัทอุตสาหกรรมเหมืองไทย ฯ ขอสำรวจและทำเหมืองแร่ทองแดง 07/08/2505
117651 การประชุมปรึกษาหารือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 07/08/2505
117652 หนี้สินเงินยืมโรงงานสุรา 07/08/2505
117653 การกู้เงินสำหรับโครงการไฟฟ้ายันฮี ระยะที่สอง 07/08/2505
117654 การกวดขันลักลอบเข้าเมืองและนำอาวุธเข้ามาทางชายแดน 07/08/2505
117655 โครงการบูรณะปราสาทหินพิมาย 07/08/2505
117656 การเปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลในอัตราเงินเดือนว่างและการขอตั้งอัตราใหม่ 07/08/2505
117657 จุดหมายของโครงการพัฒนาการเศรษฐกิจปี 2506 07/08/2505
117658 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ 07/08/2505
117659 การปรับปรุงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2504 - 2506 - 2509 07/08/2505
117660 เร่งรัดส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้าน 07/08/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี