ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5882 จากทั้งหมด 6085 หน้า แสดงรายการที่ 117621 - 117640 จากข้อมูลทั้งหมด 121697 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117621 เลื่อนชั้นข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายสุดใจ เหล่าสุนทร และนางสาวละม้ายมาศ ศรทัตต์) 11/12/2505
117622 ท่าเรือที่แหลมกระบัง 11/12/2505
117623 แต่งตั้งคณะกรรมการกลางจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 5 11/12/2505
117624 การกู้เงินและต่ออายุสัญญาขององค์การน้ำตาลไทย 11/12/2505
117625 ขออนุมัติให้ พันตำรวจตรี สมโภชน์ วิไลจิตต์ เดินทางไปร่วมประชุม ครั้งที่ 10 ที่โจฮอร์ บาห์รู แทน พันตำรวจเอก สืบ อินทษร 11/12/2505
117626 การทำไม้ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยภาคใต้ 04/12/2505
117627 แต่งตั้งกรรมการขององค์การเชื้อเพลิง 04/12/2505
117628 การจัดตั้งสถานีวิทยุขนาด 1,000 กิโลวัตต์ 04/12/2505
117629 ให้เจ้าหน้าที่ไปเจรจาเรื่องขอความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 04/12/2505
117630 การบูรณะโลหะปราสาทวัดราชนัดดา 04/12/2505
117631 องค์การแก้วขออนุญาตกู้เงิน 04/12/2505
117632 การทำสะพาน OVER PASS ข้ามที่ลาดพร้าว 04/12/2505
117633 รัฐบาลพม่าขออนุญาตซื้อโภคภัณฑ์จากประเทศไทยเพื่อส่งให้กองทหารพม่าที่ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนไทย 04/12/2505
117634 นักเรียนขออุทิศแรงงานช่วยผู้ประสบวาตภัยภาคใต้ 04/12/2505
117635 สรุปรายงานการปฏิบัติงานของกองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสพวาตภัยภาคใต้ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 04/12/2505
117636 ขอเลื่อนขั้นข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ 04/12/2505
117637 สรุปข่าววิทยุพนมเปญ (ภาษาเขมร) ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2505 04/12/2505
117638 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นพิเศษ 04/12/2505
117639 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติเพิ่มเติม และขออนุมัติให้กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ลาออกจากการเป็นกรรมการ 04/12/2505
117640 ขอตั้งงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการสินเชื่อการเกษตรแห่งชาติ 04/12/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี