ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5879 จากทั้งหมด 5904 หน้า แสดงรายการที่ 117561 - 117580 จากข้อมูลทั้งหมด 118078 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117561 โรงเรียนของนายเทพ โชตินุชิต ที่จังหวัดศรีษะเกษ 20/04/2502
117562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการช่วยเหลือธนาคารการเกษตร จำกัด 20/04/2502
117563 การแต่งตั้งและการกำหนดเงินเดือนผู้ว่าการการไฟฟ้ายันฮี 15/04/2502
117564 (1) งบประมาณปี 2502 (2) การจัดหารายได้ 15/04/2502
117565 เรื่องการลงทุนอุตสาหกรรม 10/04/2502
117566 การสร้างท่าเรือที่ ทุ่งสุขลา ศรีราชา 10/04/2502
117567 การอุดหนุนโรงงานรัฐบาล 10/04/2502
117568 การเปลี่ยนไฟฟ้า 110 โวลท์ เป็น 220 โวลท์ และการเดินสายไฟฟ้า 10/04/2502
117569 การขุดคอคอดกระ 10/04/2502
117570 คนขอทาน 10/04/2502
117571 ระเบียบคลังที่ล้าสมัย 10/04/2502
117572 การสร้างทาง 10/04/2502
117573 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 10/04/2502
117574 ระเบียบคลังที่ล้าสมัย 10/04/2502
117575 โรงงานแอลกอฮอล์ 10/04/2502
117576 การอุดหนุนโรงงานรัฐบาล 10/04/2502
117577 การตั้งโรงงานทำยา 10/04/2502
117578 ให้ห้ามการปิดป้ายโฆษณาที่ป้อมมหากาฬ 10/04/2502
117579 ปฏิกิริยาของคอมมิวนิสต์และปัญหาเรื่องญวนอพยพ 10/04/2502
117580 สำนักงานข้าว 10/04/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี