ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5875 จากทั้งหมด 5888 หน้า แสดงรายการที่ 117481 - 117500 จากข้อมูลทั้งหมด 117746 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117481 อัตราอากรสลักเกลียวต่อราง 01/09/2501
117482 ฐานะของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ 01/09/2501
117483 ประมวลความต้องการของจังหวัดต่าง ๆ ตามข้อเสนอของสมาชิกพรรคชาติสังคม 01/09/2501
117484 บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด ขออนุมัติซื้อเครื่องบิน ดี.ซี.3 01/09/2501
117485 แก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้ายันฮี 01/09/2501
117486 พระราชบัญญติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 01/09/2501
117487 การก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 27/08/2501
117488 การนำเงินเลื่อนขั้นของแผนกอื่นมาเลื่อนอันดับ 27/08/2501
117489 ความร่วมมือกับรัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมันในการจัดตั้งโรงเรียนเทคนิค 27/08/2501
117490 การขอยกเว้นภาษีในการส่งเครื่องอุปกรณ์เครื่องมือในการสำรวจแหล่งแร่เหล็ก 27/08/2501
117491 บริษัทเหมืองแร่บูรพาเศรษฐกิจ จำกัด ขอส่งภาชนะดีบุกผสม ออกนอกประเทศ 27/08/2501
117492 ร่างพระราชบัญญัติกู้เงินตามโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ พ.ศ. .... 27/08/2501
117493 บริษัทน้ำมันขอขึ้นราคาน้ำมัน 25/08/2501
117494 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาค้นคว้าหาวิธีที่จะทำนุบำรุงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 25/08/2501
117495 ร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 20/08/2501
117496 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 25.. 18/08/2501
117497 บริษัทอุตสาหกรรมด้ายไทย จำกัด ขอให้ห้ามสั่งด้ายต่างประเทศขนาดต่ำกว่าเบอร์ 40 เข้ามาในประเทศ 18/08/2501
117498 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท ขนาด และเงื่อนไขของกิจการอุตสาหกรรมที่จะได้รับการส่งเสริม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2501 18/08/2501
117499 ขอให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไปตรวจบัญชีบริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด 18/08/2501
117500 การจัดตั้งแแผนกคดีเด็กและเยาวชนขึ้นที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 18/08/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี