ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5866 จากทั้งหมด 6030 หน้า แสดงรายการที่ 117301 - 117320 จากข้อมูลทั้งหมด 120589 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117301 ของบประมาณค่าชดใช้ค่าที่ดินเพื่อจัดตั้งกองพันทหารที่จังหวัดปัตตานี 06/02/2505
117302 การประชุมคณะกรรมการแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 1 06/02/2505
117303 ขอปรับปรุงคณะกรรมการจำหน่ายพระเครื่อง 06/02/2505
117304 การเดินทางไปเยี่ยมญี่ปุ่นและไต้หวัน (ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 06/02/2505
117305 การปรับปรุงการประปากรุงเทพและธนบุรี 30/01/2505
117306 การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ 30/01/2505
117307 ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานวางแผนทางทหารของ สปอ. 30/01/2505
117308 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายสันต์ บัณฑุกุล) 30/01/2505
117309 การจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 30/01/2505
117310 ให้เร่งรัดจัดนิคมสร้างตนเองในภาคใต้ 30/01/2505
117311 การเจรจาทำความตกลงระงับปัญหาเงินเยนพิเศษ 30/01/2505
117312 ปัญหาเยาวชนวัยรุ่นและท้องฟ้าจำลองสำหรับการศึกษา 30/01/2505
117313 เงินกู้สำหรับสร้างโรงจักรพระนครเหนือ หน่วยที่ 2 ของการไฟฟ้ายันฮี 30/01/2505
117314 การแสดงสินค้าของเอเซีย 30/01/2505
117315 การปรับปรุงฐานะตำแหน่งข้าราชการการเมือง 30/01/2505
117316 ขออนุมัติถือจ่ายเงินราชการลับ 30/01/2505
117317 การปรับปรุงที่ดินบริเวณแหล่งปรับปรุงชุมชนท่าวาสุกรี 30/01/2505
117318 การประชุม INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE ON A WORLD FOOD PROGRAM ครั้งที่ 1 30/01/2505
117319 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไปประจำประเทศเดนมาร์ค นอรเวและสวีเดน 30/01/2505
117320 การปราบปรามคอมมิวนิสต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30/01/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี