ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5862 จากทั้งหมด 5888 หน้า แสดงรายการที่ 117221 - 117240 จากข้อมูลทั้งหมด 117745 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117221 ขออนุมัติการจ่ายเงินรับรองนักศึกษาชาวออสเตรเลีย 22/04/2502
117222 กรมศุลกากรขอปรับอัตราว่างเพื่อบรรจุบุคคลที่สำเร็จจากโรงเรียนศุลการักษ์ 22/04/2502
117223 แต่งตั้งกงสุลใหญ่ ณ. เมืองกัลกัตตา 22/04/2502
117224 ข้าราชการศุลกากรประจำในต่างประเทศ 22/04/2502
117225 การกำหนดเงินเดือนผู้ว่าการการไฟฟ้ายันฮี 22/04/2502
117226 รัฐบาลพม่าดูแลผลประโยชน์ให้รัฐบาลไทย 22/04/2502
117227 การช่วยเหลือธนาคารเกษตรจำกัด 22/04/2502
117228 โรงเรียนของนายเทพ โชตินุชิต ที่จังหวัดศรีษะเกษ 20/04/2502
117229 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการช่วยเหลือธนาคารการเกษตร จำกัด 20/04/2502
117230 การแต่งตั้งและการกำหนดเงินเดือนผู้ว่าการการไฟฟ้ายันฮี 15/04/2502
117231 (1) งบประมาณปี 2502 (2) การจัดหารายได้ 15/04/2502
117232 เรื่องการลงทุนอุตสาหกรรม 10/04/2502
117233 การสร้างท่าเรือที่ ทุ่งสุขลา ศรีราชา 10/04/2502
117234 การอุดหนุนโรงงานรัฐบาล 10/04/2502
117235 การเปลี่ยนไฟฟ้า 110 โวลท์ เป็น 220 โวลท์ และการเดินสายไฟฟ้า 10/04/2502
117236 การขุดคอคอดกระ 10/04/2502
117237 คนขอทาน 10/04/2502
117238 ระเบียบคลังที่ล้าสมัย 10/04/2502
117239 การสร้างทาง 10/04/2502
117240 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 10/04/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี