ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5862 จากทั้งหมด 6032 หน้า แสดงรายการที่ 117221 - 117240 จากข้อมูลทั้งหมด 120629 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117221 การตั้งกรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิ 13/03/2505
117222 ฝ่ายลาวขอความช่วยเหลือเพื่อป้องกันโรคระบาด 13/03/2505
117223 ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจาก ไอ.ซี.เอ (เอ.ไอ.ดี) 13/03/2505
117224 การขอซื้อที่ดินของกระทรวงสหกรณ์ให้สมาคมสตรีไทยมุสลิม 13/03/2505
117225 การจัดพิมพ์จดหมายอากาศ 13/03/2505
117226 การก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ของกรมประมวลข่าวกลาง 13/03/2505
117227 ขออนุญาตจัดการแสดงกิจการเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูให้ประเทศไทย 13/03/2505
117228 การค้ำประกันเงินกู้สำหรับสร้างโรงจักรพระนครเหนือหน่วยที่ 2 ของการไฟฟ้ายันฮี 13/03/2505
117229 ขอผูกพันงบประมาณปี 2506 มท 13/03/2505
117230 คำแปลจดหมายของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น 13/03/2505
117231 ประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันอาจจะมาเยื่ยมประเทศไทย 06/03/2505
117232 การศึกษาปัญหาการเก็บน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 06/03/2505
117233 ผลการส่งเสริมและเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด 06/03/2505
117234 การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นสามัญชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ (นายระบิล สีตะสุวรรณ) 06/03/2505
117235 ผู้ต้องหาคดีการเมืองคอมมิวนิสต์ร้องว่ากรมราชทัณฑ์ไม่มีอำนาจควบคุม 06/03/2505
117236 การพิจารณากำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อกัมพูชา 06/03/2505
117237 การเก็บอากรนมผงตราหมี 06/03/2505
117238 การสร้างทางสายกรุงเทพฯ - ตราด 06/03/2505
117239 รายนามและประวัติคณะรัฐมนตรีชั่วคราวของพม่า 06/03/2505
117240 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดดำเนินการศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา พ.ศ. .2505 และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2505 06/03/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี