ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5795 จากทั้งหมด 5903 หน้า แสดงรายการที่ 115881 - 115900 จากข้อมูลทั้งหมด 118051 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115881 บันทึกการสนทนากับนายคองต์ รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาแห่งชาติฝรั่งเศส และนายราฟาเอล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศอิสเรล 07/02/2504
115882 คณะฑูตการค้าอังกฤษจะมาเยือนประเทศไทย 07/02/2504
115883 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 07/02/2504
115884 การขยายกิจการของโรงงานทอผ้าและปั่นด้ายที่จังหวัดพิษณุโลก 07/02/2504
115885 งานเฉลิมฉลองคณะลูกเสือไทยครบ 50 ปี 07/02/2504
115886 อินโดนีเซียประสบอุทกภัย *** 07/02/2504
115887 คณะทูตการค้าพิเศษของสหภาพอัฟริกาใต้จะเดินทางมาเยี่ยมประเทศไทย 07/02/2504
115888 เชิญให้เข้าร่วมในการประกวดเกี่ยวกับพระคัมภีร์โกหร่าน 07/02/2504
115889 ขออนุมัติการไฟฟ้าตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 07/02/2504
115890 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะผู้แทนไทยในการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยการทำแผนที่สำหรับเอเซียและตะวันออกไกล 07/02/2504
115891 การประชุมคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุ่มแม่น้ำโขง สมัยที่ 12 07/02/2504
115892 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานสร้างห้องเย็นที่จังหวัดชุมพร 07/02/2504
115893 การของบประมาณเพิ่มเติมสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ 07/02/2504
115894 การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายกิจจำนง วัฒนจินดา) 07/02/2504
115895 ขออนุมัติอัตราเงินเดือนชั้นพิเศษและเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ 07/02/2504
115896 องค์การอาหารและเกษตรขอให้บริจาคข้าวเพื่อบรรเทาความอดอยากแก่ชาวคองโก 07/02/2504
115897 การประชุมปรึกษาหารือกับผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี2503 31/01/2504
115898 หน่วยสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนรัฐบาล ปี 2504 31/01/2504
115899 ร่างพระราชกฤษฎีกามอบอำนาจของรัฐมนตรีตามมาตรา 5 มาตรา 12 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยสำนักงานจัดหางาน พ.ศ. 2475 ให้อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์และผู้ว่าราชการจังหวัดทำการแทน พ.ศ. .... 31/01/2504
115900 แต่งตั้งคณะกรรมการการบินพลเรือน 31/01/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี